Wat is Uitvaartunie Vlaanderen?

Uitvaartunie Vlaanderen is de vzw die alle Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt. Uitvaartunie is namelijk een gezamenlijk initiatief van de bestaande beroepsverenigingen in alle Vlaamse provincies. Ook onafhankelijke uitvaartondernemers – van kleine familiebedrijven tot uitvaartondernemers die partner zijn van DELA en Sereni – zijn aangesloten bij de unie.

Wat is onze doelstelling?

Het doel van Uitvaartunie Vlaanderen is niet in één zin te omschrijven. Er is namelijk veel werk aan de winkel. We lijsten het even op:

    • Het promoten en funderen van Uitvaartunie Vlaanderen als dé gesprekspartner voor alle uitvaartissues in Vlaanderen.
    • Het definiëren van de pijnpunten in de uitvaartsector, het bedenken van oplossingen hiervoor en het implementeren van deze oplossingen
    • Het ontzorgen van de uitvaartondernemers door het opzetten van samenwerkingsverbanden met de juiste partners
    • Het promoten en funderen van het kwaliteitscharter dat gedragen wordt door elk uitvaartbedrijf dat deel uitmaakt van de unie

Meedenken of -doen?

Het bestuur vindt samenwerking en dialoog met de leden uitermate belangrijk. Alleen op die manier kan er worden opgevolgd wat er in het veld gebeurt. Daarom is het bestuur ook rechtstreeks en snel te bereiken. Aan u om de signalering te doen. Kan er niet direct een antwoord of oplossing worden geformuleerd, dan wordt beroep gedaan op externe professionals in de volgende domeinen: juridisch, media en financieel.

Stuur een e-mail naar bestuur@uitvaartunievlaanderen.be

De meest recente vragen van onze leden