Privacybeleid

Uitvaartunie Vlaanderen respecteert uw privacy. In geval er door u persoonsgegevens worden meegedeeld, dan zullen deze behandeld worden overeenkomstig de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel bekend onder de naam GPDR).

Leden van Uitvaartunie Vlaanderen hebben altijd het recht op inzage in hun persoonsgegevens, op verbetering, beperking of verwijdering hiervan. Dit kan op eenvoudige wijze worden aangevraagd via het e-mailadres: bestuur@uitvaartunievlaanderen.be. U krijgt hiervan ook de bevestiging per e-mail.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, en wij zullen deze ook nooit verkopen, verhuren of anderszins doorgeven aan externe partijen. Twee uitzonderingen op deze regel: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer daar een gerechtvaardigd belang voor is ontstaan.

Wij verwerken de persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het lidmaatschap van Uitvaartunie Vlaanderen.

Wij verwerken de persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om onze leden via diverse mailings op te hoogte te houden van informatie over de Unie, over het beroep of over de sector.
  • Om onze leden via het kwartaalmagazine UitvaartVisie op de hoogte te houden van informatie over de Unie, het beroep of over de sector
  • Om de consument te helpen bij het zoeken naar een uitvaartondernemer via de ledenlijst op de website
  • Om andere leden te helpen bij het zoeken naar een uitvaartondernemer via de ledenlijst op de website
  • Om onze leden te helpen bij het invullen van specifieke vragen via de professionele services op de website
  • Om onze leden te helpen bij contactname met het bestuur via de lijst met bestuursleden op de website
  • Om onze leden hun jaarlijkse factuur voor het lidmaatschapsgeld te sturen, zodat ze dit lidmaatschap kunnen verlengen
  • Om onze leden op te roepen voor deelname aan activiteiten van de Unie of activiteiten in het belang van de sector

Per doel worden alleen de daarvoor noodzakelijke persoongsgegevens verwerkt. Uitvaartunie Vlaanderen bewaart persoonsgegevens ook niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor deze worden verwerkt.

Niet-leden van Uitvaartunie Vlaanderen kunnen via het mailadres bestuur@uitvaartunievlaanderen.be contact nemen met de vzw. Na het opvolgen van de e-mail (verwijzen, beantwoorden, oplossen) worden de persoonsgegevens van deze contactnames niet langer bewaard.