Met welke issues houdt Uitvaartunie zich vandaag bezig?

Uitvaartunie Vlaanderen is met diverse partijen in gesprek over diverse ontwikkelingen in de uitvaartsector. Dat gaat van natuurbegraafplaatsen, over opleidingen tot een nieuwe uitvaartbeurs. Hieronder een kleine selectie.

#Digitale aangifte overlijdens

Ook de uitvaartsector is in volle transformatie vanwege de digitalisering. Hoog op de agenda staat de omschakeling naar het volledig digitaal aangeven van overlijdens. Hieraan nemen niet alleen onze leden deel, maar ook de burgerlijke stand van de gemeentes en administratie van de begraafplaatsen, de crematoria, de artsen , het Agentschap Zorg en Gezondheid, e-Health en het Rijksregister.

# Gedragscode/kwaliteitscharter

De Unie heeft een gedragscode/kwaliteitscharter voor haar leden. U kan deze hier raadplegen: Kwaliteitscharter van Uitvaartunie.

#Aanpassing regelgeving lijkbezorging

De Unie is in gesprek met politici om het decreet op de lijkbezorging te moderniseren. Wij vragen onder meer dat de crematoria beperkt worden tot zuiver technische entiteiten. Het behoort immers niet tot de taak van de overheid om in crematoria plechtigheden en koffietafels te organiseren. De uitvaartondernemers hebben zelf veel geïnvesteerd in  aula’s met alle faciliteiten voor een waardig afscheid. Het is voor families veel gemakkelijker om lokaal, dicht bij huis een afscheid te organiseren.

#Flexibiliteit voor tewerkstelling

Door de specifieke aard van het werk in onze sector valt de tewerkstelling zeer moeilijk op voorhand te plannen. Daarom vraagt de voor gelegenheidswerknemer meer flexibiliteit en eenvoudigere administratieve verplichtingen.

Historiek Uitvaartunie Vlaanderen

Uitvaartunie Vlaanderen zag op 26 mei 2015 het licht in Geel. Hoe en waarom is de unie ontstaan?

De realiteit is dat Vlaanderen steeds meer wettelijke bevoegdheden heeft. Voor de uitvaartsector is bijna alle materie al een Vlaamse bevoegdheid.

Provincies verenigd

Op 26 mei 2015 werden de statuten getekend. Hierin zijn alle Vlaamse provincies verenigd. Zo is heel bescheiden een nieuw hoofdstuk uitvaartgeschiedenis geschreven.

Op 12 oktober 2015 werd de nieuwe vereniging ingeluid met een babyborrel in Leuven waarvoor alle Vlaamse ondernemers werden uitgenodigd. Daar werd ook het eerste bestuur democratisch gekozen.

Het programma van de nieuwe unie staat opgelijst in de startnota. Eerst wordt geïnvesteerd in naamsbekendheid en het aanknopen van relaties met de verschillende doelgroepen. Alle gesprekken met onze stakeholders worden vanaf 26 mei gevoerd namens de unie.

Samen gelijk

Om dubbel gebruik van tijd en middelen te voorkomen, is het de bedoeling dat op termijn alle ‘oude” beroepsverenigingen opgaan in de Uitvaartunie Vlaanderen. Die unie is er namelijk gekomen om meer eenvoud en duidelijkheid te scheppen. Om één krachtige en efficiënte gesprekspartner te vormen namens de sector in Vlaanderen: voor de overheid, de pers, belangengroepen, consumenten, instellingen, verenigingen, leveranciers… Kortom: voor iedereen die in Vlaanderen actief is in de uitvaartsector.

Sinds 2020 is de term beroepsvereniging niet lange in voege, waardoor Uitvaartunie Vlaanderen zich voortaan profileert als vzw.