Waarom Uitvaartunie Vlaanderen?

België is een land dat bestaat uit gewesten met een verregaande autonomie. Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor alles wat de uitvaartsector in Vlaanderen aangaat. Eén gesprekspartner is dan wel zo makkelijk en vooral efficiënt!
Federaal zijn er nog maar een paar bevoegdheden over, zoals werkgelegenheid en het paritair comité. Ook hier zal de Uitvaartunie de eerste opvang verzorgen.
Voor uitvaartgerelateerde vragen en onderwerpen federaal niveau kan u dus ook terecht bij de Uitvaartunie. De unie zal op haar beurt overleggen met de nationale federatie.
Met de Uitvaartunie bent u er dus zeker van dat u voor alle Vlaamse issues de juiste gesprekspartner aan tafel krijgt.

Voor al uw (pers)vragen, opmerkingen, klachten, complimenten, beleidskwesties, voorstellen… Kortom voor alles wat de Vlaamse uitvaartsector aanbelangt, is er voortaan nog maar één adres:
Uitvaartunie Vlaanderen – bestuur@uitvaartunievlaanderen.be

Wat is onze doelstelling?

Het doel van Uitvaartunie Vlaanderen is niet in één zin te omschrijven. Er is namelijk veel werk aan de winkel. We lijsten het even op:

    • Het promoten en funderen van Uitvaartunie Vlaanderen als dé gesprekspartner voor alle uitvaartissues in Vlaanderen.
    • Het definiëren van de pijnpunten in de uitvaartsector, het bedenken van oplossingen hiervoor en het implementeren van deze oplossingen
    • Het ontzorgen van de uitvaartondernemers door het opzetten van samenwerkingsverbanden met de juiste partners
    • Het promoten en funderen van het kwaliteitscharter dat gedragen wordt door elk uitvaartbedrijf dat deel uitmaakt van de unie