Het komt voor dat conflicten in families zo groot zijn dat zelfs een laatste afscheid niet wordt gegund. De begrafenisondernemer kan hier niets aan doen, hij of zij is immers niet verantwoordelijk voor het ontstaan van deze problemen. Maar…. de begrafenisondernemer is wel degene die opdracht krijgt van de familie om bepaalde personen niet toe te laten in de groetkamer.

Juridisch gezien is de begrafenisondernemer ook niet verplicht om iedereen toe te laten. De begrafenisondernemer voert de instructies uit van de opdrachtgever. Tot deze instructies kunnen behoren: het niet toelaten van bepaalde personen bij de overledene. De opdrachtgever laat deze instructies best op papier of op mail zetten, dan is dat direct duidelijk voor alle betrokkenen. De begrafenisondernemer zal dit ook vragen, zodat hij of zij kan uitleggen aan de nabestaande – en eventueel nog per mail bevestigen – waarom de toegang tot de groetkamer wordt geweigerd. Het is immers niet zijn of haar beslissing, maar die van de opdrachtgever. Nabestaanden die alsnog willen groeten, kunnen met deze uitleg een eenzijdig verzoekschrift indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om een toelating te bekomen.