Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming evenals het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. Sinds 2013 bevat de wilsbeschikking ook de vermelding of er een uitvaartcontract is. Een uitvaartcontract is een contract dat de laatste wilsbeschikking van een persoon regelt en dat gesloten wordt tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of elke willekeurige daartoe gemachtigde instantie anderzijds. Een uitvaartcontract is dus niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering betaalt de uitvaart, maar regelt de uitvaart niet. Dat mag een verzekeraar wettelijk ook niet. Een uitvaartcontract geeft wel veel meer details over de inhoud van de afscheidsplechtigheid, het soort kist, de koffietafel, de bidprentjes, de kosten en de betaling dan een wilsbeschikking.