Laat u niet verrassen door extra mortuariumkosten op de ziekenhuisfactuur. Het ziekenhuis mag niet zomaar alle kosten aanrekenen. Een ziekenhuis is verplicht om een lichaam 24 uur na overlijden te bewaren en om aangifte te doen van het overlijden bij de gemeente. De kosten hiervoor mogen niet worden aangerekend aan de nabestaanden. Andere diensten, zoals het langer bewaren op opbaren van het lichaam, het toelaten van bezoek, het zorgen voor bloemen of het inrichten van een rouwkapel, enzovoorts zijn extra’s. Deze komen dus wel op de uiteindelijke ziekenhuisfactuur. Normaal ontfermt de begrafenisondernemer zich over dergelijke extra’s. Het ziekenhuis mag de extra mortuariumkosten alleen aanrekenen als de nabestaanden uitdrukkelijk om deze extra diensten hebben gevraagd. Een lijst van deze diensten (en de kosten hiervan) zou bij het opnameformulier van het ziekenhuis moeten worden gevoegd bij aankomst in het ziekenhuis. Heeft u bepaalde diensten niet gevraagd en worden ze toch aangerekend, dan is het beste dat u uw ziekenfonds hierover informeert. Diensten die niet specifiek zijn aangevraagd, moeten namelijk ook niet betaald worden