Steeds meer steden en gemeenten gaan over tot het in bruikleen geven van oude grafmonumenten. Daar zitten absolute pareltjes bij, maar ze zijn meestal niet in goede staat. De gemeente vraagt de nieuwe huurders niet alleen geld voor een concessie, maar ook om het graf op te knappen. De kosten hiervan kunnen flink oplopen, maar daar staat wel een laatste rustplaats in een uniek monument tegenover