Wie niet wil of kan betalen voor een concessie, wordt begraven in niet-geconcedeerde of volle grond op de begraafplaats. Deze laatste rustplaats is gratis, maar na tien jaar kan de gemeente het graf wel ruimen. Op dat moment alsnog een concessie nemen, is altijd mogelijk. Maar de kosten van het opgraven en herbegraven zijn dan wel voor eigen rekening.