Retributie is ambtenarentaal voor tarief. Er zijn retributies op begraving, asverstrooiing, bijzetting in het columbarium, afdekstenen, concessies, etcetera. Eigenlijk betaalt u gewoon een bepaalde prijs voor diensten van de gemeenten.