Welkom bij Uitvaartunie Vlaanderen: de vzw die alle Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt.

Mag een begrafenisondernemer familieleden die willen komen groeten weigeren?

Het komt voor dat conflicten in families zo groot zijn dat zelfs een laatste afscheid niet wordt gegund. De begrafenisondernemer kan hier niets aan doen, hij of zij is immers niet verantwoordelijk voor het ontstaan van deze problemen. Maar.... de begrafenisondernemer is wel degene die opdracht krijgt van de familie om bepaalde personen niet toe [...]

By |2017-09-06T14:14:05+00:00August 29th, 2017||0 Comments

Wat is het verschil tussen een uitvaartcontract en een wilsbeschikking?

Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming evenals het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. Sinds 2013 bevat de wilsbeschikking ook de vermelding of er [...]

By |2017-09-06T14:15:37+00:00August 29th, 2017||0 Comments

Welke mortuariumkosten mogen op de ziekenhuisfactuur?

Laat u niet verrassen door extra mortuariumkosten op de ziekenhuisfactuur. Het ziekenhuis mag niet zomaar alle kosten aanrekenen. Een ziekenhuis is verplicht om een lichaam 24 uur na overlijden te bewaren en om aangifte te doen van het overlijden bij de gemeente. De kosten hiervoor mogen niet worden aangerekend aan de nabestaanden. Andere diensten, zoals [...]

By |2017-09-06T14:15:50+00:00August 29th, 2017||0 Comments

Heb ik een bewijs nodig voor het bijwonen van de uitvaart voor klein verlet?

Een werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, voor familiegebeurtenissen. De werkgever moet hiervan liefst vooraf worden verwittigd. Bij het overlijden van een nabestaande mag een werkgever niet vragen om een bewijs van deelname aan de uitvaartplechtigheid. De verklaring van overlijden van de ambtenaar van burgerlijke stand [...]

By |2017-09-06T14:16:00+00:00August 29th, 2017||0 Comments

Wat is een ossuarium?

Een ossuarium is een knekelput of knekelhuisje. Hierin worden beenderen of asse bewaard na het ontruimen van graven of urnenvelden en –nissen. De gemeente gaat over tot het opgraven van de resten als de concessie is verlopen en niet meer wordt verlengd. Vaak wordt bij een ossuarium een gedenkzuil of –monument gezet.

By |2017-09-06T14:16:19+00:00August 29th, 2017||0 Comments

Wat zijn retributies?

Retributie is ambtenarentaal voor tarief. Er zijn retributies op begraving, asverstrooiing, bijzetting in het columbarium, afdekstenen, concessies, etcetera. Eigenlijk betaalt u gewoon een bepaalde prijs voor diensten van de gemeenten.

By |2017-09-06T14:16:25+00:00August 29th, 2017||0 Comments

Kan een urne zonder concessie worden bijgezet?

Ook het bijzetten van een urne in een columbarium of urnenveld kan zonder concessie. Na tien jaar wordt de urne verwijderd. De asse wordt uitgestrooid of gaat naar het ossuarium. Een concessie nemen na afloop van die tien jaar is altijd mogelijk. De urne alsnog mee naar huis nemen kan ook via een schriftelijk verzoek.

By |2017-09-06T14:16:29+00:00August 29th, 2017||0 Comments

Wat is niet-geconcedeerde of volle grond?

Wie niet wil of kan betalen voor een concessie, wordt begraven in niet-geconcedeerde of volle grond op de begraafplaats. Deze laatste rustplaats is gratis, maar na tien jaar kan de gemeente het graf wel ruimen. Op dat moment alsnog een concessie nemen, is altijd mogelijk. Maar de kosten van het opgraven en herbegraven zijn dan [...]

By |2017-09-06T14:16:48+00:00August 29th, 2017||0 Comments
Go to Top